คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Upload


กระทู้: ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด


QUIT DRUGS: ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1

วันที่  26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  มอบหมายน.ส.จริยา รัตนพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัด ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ บุคลากร นักเรียน ร่วมปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ด้วยการสวมเสื้อสีเหลือง ภายใต้กรอบแนวคิด และคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด “ และขอขอบคุณนายสมศักดิ์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูอมรเทพไชโย ครูเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์ และนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ได้เป็นตัวแทนสถานศึกษาในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้ โดยท่านประธานในพิธี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเป็นขวัญ และกำลัง ให้แกครู และนักเรียนด้วย

นายวันชัย  คำแห้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.37 จัดอบรมสภานักเรียนแกนนำต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนแกนนำในสังกัด สพม.37 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยเน้นบทบาทของนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้รอดพ้นจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้นักเรียนได้มีทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับเยาวชน นำกิจกรรมการฝึกอบรมไปเป็นต้นแบบ เป็นแกนนำ รณรงค์ชักชวน แนะนำ ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือครู เพื่อน พี่ น้อง ในโรงเรียนให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมวัดศรีบุญเรือง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 นำโดย นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภท “หน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา” กับ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์


โพสเมื่อ 26 มี.ค. 63 เวลา 20:30