คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Upload


กระทู้: ตารางการฉีดวัคซีนเด็กเกิดใหม่และเด็กตัวเล็กๆ วัคซีนแต่ละประเภทมีบทบาทกันโรคอะไรบ้าง


เรื้องนี้จะต้องอ่าน รวมตารางฉีดวัคซีนเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่ง 12 ปี เสริมเกราะคุ้มครองโรคให้ลูกน้อยก่อนที่จะสายเหลือเกิน

 

 

 

การฉีดวัคซีนเด็กวัยทารกจนกระทั่งอายุ 12 ปี ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บิดามารดา ผู้ปกครองจึงควรปฏิบัติ ไม่สมควรปล่อยปละละเลย เพราะว่าการฉีดวัคซีนเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันโรคของเด็กเพื่อกันโรคร้ายต่างๆที่บางทีอาจเกิดขึ้นแล้วทำให้เป็นอันตรายต่อเด็กได้

 

วัคซีนในแต่ละชนิดนั้นผลิตขึ้นมาจากเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรียที่ถูกทำให้หมดฤทธิ์ด้วยกรรมวิธีทางด้านการแพทย์จนไม่สามารถที่จะนำไปสู่โรคได้แล้ว แม้กระนั้นจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเด็กมีการสร้างภูมิคุ้มกัน สำหรับกันไม่ให้เกิดโรคร้ายๆได้ในอนาคต

 

หมายกำหนดการฉีดวัคซีนเด็กในวัยต่างๆ

การฉีดวัคซีนของเด็กต้องเป็นไปตามแบบแผนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ สำนักโรคติดต่อทั่วๆไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีการช่วยเหลือให้ฉีดวัคซีน " ฟรี " สำหรับเด็กทุกคนในปี 2561 จำนวน 9 ประเภท สามารถควบคุมโรคได้ถึง 11 โรค ดังเช่น

 

ลำดับการฉีดวัคซีนเด็ก

1. วัคซีนเด็กสำหรับเด็กแรกเกิด

 

* BCG ป้องกันวัณโรค: ให้ก่อนออกมาจากโรงพยาบาล

* HB1 กันโรคตับอักเสบบี: ต้องฉีดวัคซีนตัวนี้ให้เร็วที่สุดภายใน 1 วันหลังคลอด

 

2. วัคซีนเด็ก อายุ 1 เดือน

 

* HB2 ป้องกันโรคตับอักเสบบี

 

3. วัคซีนเด็ก อายุ 2 เดือน

 

* DTP-HB1 วัคซีนรวมกันโรคคอตีบ บาดทะยัก โรคไอกรน รวมทั้งตับอักเสบบี

* OPV1 ป้องกันโรคโปลิโอประเภทรับประทาน โดยใช้หยอดข้างปาก


4. วัคซีนเด็ก อายุ 4 เดือน

 

* DTP-HB2 วัคซีนรวมเพื่อกันโรคคอตีบ โรคบาดทะยัก ไอกรน แล้วก็ตับอักเสบบี

* OPV2 ป้องกันโรคโปลิโอ แบบรับประทาน 1 ครั้ง

* IPV1 กันโรคโปลิโอ โดยต้องให้แบบฉีด 1 เข็ม

 

5. วัคซีนเด็ก อายุ 6 เดือน

 

* DTP-HB3 วัคซีนรวมกันโรคคอตีบ โรคบาดทะยัก ไอกรน รวมทั้งตับอักเสบบี

* OPV3 กันโรคโปลิโอ แบบรับประทาน 1 ครั้ง

 

6. วัคซีนเด็ก อายุ 9 เดือน

 

* MMR1 วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม แล้วก็โรคเหือด ซึ่งถ้ามิได้ฉีดวัคซีนตามที่กำหนด จำเป็นต้องรีบฉีดโดยเร็วที่สุด

 

7. วัคซีนเด็ก อายุ 1 ปี

 

* LAJE1 กันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ชนิดเชื้อเป็นแบบอ่อนฤทธิ์

 

8. วัคซีนเด็ก อายุ 1 ปี 6 เดือน

 

* DTP4 วัคซีนรวมกันโรคคอตีบ บาดทะยัก และก็ไอกรน

* OPV4 กันโรคโปลิโอ แบบกิน 1 ครั้ง

 

9. วัคซีนเด็ก อายุ 2 ปี 6 เดือน

 

* LAJE2 ป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ประเภทเชื้อเป็นแบบอ่อนฤทธิ์

* MMR2 วัคซีนรวมกันโรคหัด คางทูม และก็หัดเยอรมัน

 

10. วัคซีนเด็ก อายุ 4 ปี

 

* DTP5 วัคซีนรวมกันโรคคอตีบ บาดทะยัก รวมทั้งโรคไอกรน

* OPV5 กันโรคโปลิโอ แบบรับประทาน 1 ครั้ง

 

11. วัคซีนนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

 

* MMR วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม และโรคเหือด

* HB ป้องกันโรคตับอักเสบบี

* LAJE ป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี ประเภทเชื้อเป็นแบบอ่อนฤทธิ์

* IPV กันโรคโปลิโอ โดยจำเป็นต้องให้แบบฉีด 1 เข็ม

* DT ป้องกันโรคคอตีบแล้วก็บาดทะยัก

* OPV กันโรคโปลิโอ ประเภทกิน 1 ครั้ง

* BCG ป้องกันโรควัณโรค

 

12. วัคซีนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

 

* วัคซีน HPV1 และก็ HPV2 กันโรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ HPV

 

13. วัคซีนนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

 

* วัคซีน DT กันโรคคอตีบและโรคบาดทะยัก

* วัคซีนเด็กเป็นการฉีดเพื่อให้เด็กให้มีภูเขามิป้องกันจากโรคร้ายที่จะเกิดขึ้นได้ภายหลังอายุทารกจนถึง 12 ปี ถือว่าเป็นผลในด้านที่ดีกับตัวเด็กอย่างยิ่ง แล้วก็วัคซีนก็ไม่ใช่ยารักษาโรคด้วยด้วยเหมือนกัน

 

ด้วยเหตุนั้นเพื่อเกิดประโยชน์อย่างมาก พ่อแม่ หรือผู้ปกครองควรใส่ใจพาบุตรหลานทุกช่วงอายุ ไปฉีดวัคซีนให้ครบตามที่ได้มีการกำหนดที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างไม่ตกหล่น หรือขาดไป

 

แม้กระนั้นถ้าพวกเราไม่อาจจะพาเด็กไปฉีดวัคซีนตามที่ได้มีการกำหนดดังที่กล่าวมาข้างต้น อาจเกิดจากการลืม หรือมีเหตุที่ทำให้ไม่อาจจะไปรับวัคซีนได้ ยกตัวอย่างเช่น ต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนเนื่องจากว่าเด็กมีอาการเจ็บป่วยอย่างหนักจนถึงจำเป็นต้องเลื่อนการได้ฉีดวัคซีนออกไป ให้รีบพาไปฉีด และไม่จำเป็นต้องเริ่มฉีดวัคซีนใหม่ตั้งแต่เข็มแรกแต่ว่าให้นับต่อไปได้เลย

 

หากวัคซีนนั้นจำเป็นต้องให้มากยิ่งกว่า 1 ครั้ง เมื่อได้วัคซีนเด็กไปบ้างแล้วไม่อาจจะให้ครั้งต่อมาตามกำหนดได้ก็ให้ฉีดวัคซีนต่อได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มนับเข็มที่ 1 ใหม่ด้วยเหมือนกัน

 

ในกรณีที่เด็กไม่สามารถที่จะไปฉีดวัคซีนตามกำหนด ช้า หรือเปล่าครบถ้วนสมบูรณ์นั้น รวมทั้งเด็กที่มิได้ฉีดวัคซีนตามที่มีการกำหนดครบภายในช่วงระยะเวลา 1 ปี สามารถให้วัคซีนตลอดตามที่ได้กำหนดในหมายกำหนดการให้วัคซีนตามปกติ

 

ถ้าหากมีเหตุจำเป็นและก็เพื่อเด็กได้รับประโยชน์จากวัคซีนอย่างเต็มที่ หมอจะเป็นผู้พิจารณาการฉีดวัคซีนตามความเหมาะสมต่อไป

 

https://www.honestdocs.co/vaccination-schedules-of-newly-born-and-children

 

Tags : วัคซีนเด็ก,วัคซีนสำหรับเด็ก


โพสเมื่อ 16 มี.ค. 63 เวลา 21:16