คลิปแมสด็อทคอม
 
  
    
Upload


กระทู้: EA ช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ


เป็นข่าวดีรับต้นปี 63 สำหรับชาวสวนปาล์มกันเลยทีเดียว ในขณะที่ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ทาง EA ก็ได้มีการวิจัยพัฒนาต่างๆ ด้านปาล์ม มาช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งได้มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อร่วมขับเคลื่อนอนาคตประเทศให้ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงาน นอกจากนี้เรายังได้ศึกษาค้นคว้า ต่อยอดธุรกิจ และแบ่งปันองค์ความรู้สู่ชุมชนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และลงทุนในเรื่องของแบตเตอรี่ ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบสมาร์ทกริด การผลักดันนโยบายในเรื่องของการลดมลพิษ ด้วยการสนับสนุนในเรื่องของ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า EV รวมไปถึงการผลิตกรีนดีเซล

EA Corporate Social Innovation  นอกจากจะผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีส่วนช่วยลดมลพิษแล้ว EA ยังได้นำปาล์มไปทำวิจัย และพัฒนาเพื่อต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ช่วยยกระดับราคาปาล์ม นั่นก็คือ วัสดุดูดซับพลังงาน (PCM) ซึ่งในหลายๆ ประเทศที่กำลังมีการผลักดันเรื่องการลดใช้พลังงาน หรือใช้พลังงานให้คุ้มค่าที่สุด กำลังให้ความสนใจใน PCM และเมื่อตลาดมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ เราก็ยิ่งมีส่วนได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ช่วยสร้างเสถียรภาพราคาปาล์มน้ำมัน ทำให้ราคาปาล์มดิบสูงขึ้น และช่วยสร้างสมดุลปาล์มน้ำมันของประเทศ

โดยทั้งหมดได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึง EA เองยังได้สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่แตกต่าง เพื่อตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยคำนึงถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้ควบคู่กัน แบบนี้ต่อไปถ้าหากทำวิจัยน้ำมันที่ออกมามีคุณภาพ ก็จะได้ช่วยลดฝุ่นควัน PM2.5 ได้ด้วยนะ และราคาของปาล์มน้ำมันก็น่าจะไม่ตกต่ำแล้ว

ที่มา :https://web.facebook.com/pg/EnergyAbsolute/

 


โพสเมื่อ 22 ม.ค. 63 เวลา 22:43